top of page

Mediation en conflictbemideling

op spiritueel niveau

Hoe werkt mediation?

Bij mediation probeert u samen met de andere partij tot een oplossing te komen. Mediation bestaat uit gesprekken tussen u, de ander en de mediator. U zit samen aan tafel. De mediator is de gespreksleider en begeleidt het proces.

Tijdens de mediation werkt en denkt u dus zelf actief mee en u bepaalt de oplossing. Hierdoor is de oplossing vaak beter dan een opgelegde oplossing van bijvoorbeeld een rechter. De mediator kiest geen partij, maar blijft onafhankelijk en neutraal. Vrijwel elk geschil heeft een oplossing die voor de betrokken partijen aanvaardbaar is. Maar vaak zien zij, doordat ze in het conflict zijn verwikkeld, die oplossing niet.

Hulp van een erkende mediator kan daarin verandering brengen. Vaak blijkt dat gezamenlijk een oplossing kan worden bereikt, waarmee alle betrokkenen tevreden zijn. Steeds meer geschillen worden opgelost door mediation, zowel in persoonlijke als in zakelijke  kwesties. Een groot voordeel daarvan is u, als partij in een conflict, de baas blijft over de oplossing van uw geschil. En dat de relatie met de ander niet onnodig wordt beschadigd.

 

voor wie?

  • Voor bedrijven conflict bemiddeling maar ook coaching van mens tot mens

  • Voor mensen die willen kijken of hun relatie nog te redden valt

  • Voor mensen in een scheiding

  • Voor familieruzies

  • Voor vrienden in een conflict

Tarief wordt samen besproken

Door mijn werk als medium, coach en antistress manager, kan ik sneller bij de mens naar binnen en zie waar het conflict uit voortkomt. Dit helpt bij een snellere oplossing van uw probleem.

Zonder oordeel

in Alle openheid

Ik wens ieder mens een gelukkig leven toe.

Alles in in huiselijke sfeer dus niet in een afstandelijk kantoor.

bottom of page